Укр.
Гербов на 01.06.2020 - 4949
НАВИГАЦИЯ
Список для: Украинская геральдика
Авторский коллектив
Все гербы по алфавиту

ПОИСК
Для поиска нужно использовать
не более одного слова
или его части.
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ РЕСУРСЫ:

Современный герб (88813) 
(Государственная символика Украины)
Флаг (65392) 
(Государственная символика Украины)
Штандарт Президента (59595) 
(Государственная символика Украины)
Современный герб (48947) 
(КАЛЬНИК)
Современный герб (46484) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона
- Автор герба
- Художник
- Изображение для сайта
Все авторы
В.М.Ильинский

 Председатель Хмельницкого областного отделения Украинского Геральдического Общества.
 Заместитель председателя Комиссии по вопросам геральдики при Хмельницкой областной государственной администрации.
 Автор публикаций в периодических и научных изданиях.
 Тел. 097 9345317

Список печатных научных работ старшего преподавателя кафедры зарубежной литературы и культурологии Ильинского Валентина Михайловича:
 • 1.В.Ільїнський., А.Філінюк. Українська та зарубіжна культура у структурі системи ступеневої підготовки вчителя початкових класів. Методичні рекомендації та орієнтовна робоча навчальна програма II освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр".-Хмельницький,-1993.
 • 2.В.М. Ільїнський. Герб Поділля // Тези доповідей другої науково-практичної конференції; "Хмельницькому-500", 27-29 серпня., Хмельницький,- 1993.
 • 3.В.М.Ільїнський. Хмельницьке педагогічне училище - кузня вчительських кадрів середньої кваліфікації на Поділлі, (з історії училища) В.М. Ільїнський. Культура Поділля: історія і сучасність". Матеріали другої науково-практичної конференції, присвяченої 500-річчю М.Хмельницького, 27-29 серпня 1993 року.
 • 4.В.М. Ільїнський. Герб Поділля. "Культура Поділля: історія і сучасність". Матеріали другої науков-практичної конференції, присвяченої 500-річчю М.Хмельницького., 27-29 серпня 1993 року.
 • 5.В.Ильинский. Герб Подолья.// Вестник геральдиста, N 7, 1993.
 • 6.В.М.Ільїнський. Герб у заголовку газети// Поділля.32, 5 лютого.-1993.
 • 7.В.Ільїнський. Красуня-писанка. // Поділля. N 20. - 9 квітня, - 1993.
 • 8.В.М.Ільїнський Герб Городка // Знак., Вісник українскього геральдичного товариства.- N 5., 1994.
 • 9.В.М.Ільїнський. До питань про герб Ізяслава // Матеріали міжнародної науков-краєзнавчої конференції " Велика Волинь: минуле і сучасність" 14-16 жовтня 1994 року.
 • 10.В.М.Ільїнський. З історії геральдики Шепетівки // Матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції. Південно-східна Волинь: наука, освіта, культура." Шепетівка, 28-29 жовтня 1994 року.
 • 11.В.М.Ільїнський. З історії герба Заславля-Ізяслава // Тези четвертої наукової геральдичної конференції. 10-12 листопада. Львів,-1994.
 • 12.В.М.Ільїнський. Герб міста Хмельницького// Знак., Вісник українського геральдичного товариства.- N 6., 1994.
 • 13.В.М.Ільїнський. Герб селища Віньківці // Знак., Вісник українського геральдичного товариства.- N 7., 1994.
 • 14.В.Ільїнський. Художник Сергій Васильович Кукурудза. Духовні витоки Поділля: творці історії краю.// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (9-11 вересня 1994 р.). - м.Камянець-Подільський. Хмельницький. "Поділля", - 1994.
 • 15.В. Ільїнський. Писанка з Америки.// Поділля. N 18, 29 квітня, 1994 р.
 • 16.В.Ільїнський. Розписне диво Поділля.// Подільські вісті, N 49, 28 квітня, 1994 р.
 • 17.В.М.Ільїнський. З історії геральдичних символів Волині // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Полонному-ЮООроків". - Полонне, 15-17 червня, - 1995.
 • 18.В.М.Ільїнський. Історія спресована в геральдиці // Подільські вісті. N 11., 1995.
 • 19.В.М.Ільїнський. Чи був герб у Полонного? // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції " Полонному - 1000 років". Полонне., - 15-17 червня,- 1995.
 • 20.В.Ільїнський. Напишімо писанку. // Подільські вісті, N 46, 20 квітня 1995р.
 • 21.В.Ільїнський. Яким бути ордену Богдана Хмельницького?//Поділля. N 18, 5 травня, 1995 р.
 • 22.В.Ільїнський. Бригадний Збриж і Магдебурзьке право // Подільські вісті, N 66, 13 червня.-1996.
 • 23.В.М. Ільїнський. Геральдика - захоплення, наука. // Поділля. N 36.,-1996.
 • 24.В.М.Ільїнський. Герб Меджибожа // Матеріали науково-практичної конференції" Меджибіж: 850 років історії".- 17 серпня, 1996.
 • 25.В.М.Ільїнський. До питання про герб роду Острозьких і походження герба Старкостянтинова // Науково-краєзнавчий альманах "Дивокрай". Хмельниччина Волинська. Вип. 1. - Хмельницький, 1996.
 • 26.В.М.Ільїнський. Які символи уЛроскурова-Хмельницького?// Проскурів, N 46-47, 1 червня,- 1996.
 • 27.В.Ільїнський. І писанка оранжево горить у філіграннім сплеті ліній.../ Подільські вісті. N 44, 12 квітня, 1996 р.
 • 28.В.М.Ільїнський. Магдебурзьке право на Поділлі // науково-краєзнавчий альманах. "Дивокрай". Хмельниччина Подільська. Вип.2.-Хмельницький, - 1997.
 • 29.В.М.Ільїнський. На гербі нашим - три золотих стріли.// Проскурів N 3. січня, 1997.
 • 30.В.М.Ільїнський. Про родовід князів Острозьких // матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції "Велика Волинь", присвяченої 470- річчю від дня нароження князя К. Острозького, (29-30 травня); Старокостянтинів, - 1997.
 • 31.Гурток юних геральдистів. Програми гуртків для позашкільних установ та загальноосвітніх шкіл. - Хмельницький,-1997.
 • 32.В.Ільїнський, С.Ільїнський. Українська писанка. Символи. // Народознавство. Всеукраїнський фольклорно-етнографічний часопис. - N 36-37 квітень, 1997.
 • 33.В.М.Ільїнський. Наші герби данина історії чи обличчя сучасності ? // Подільські вісті. N 59., 20 квітня, 1998.
 • 34.В.Ільїнський. Прапор міста Хмельницького.// Знак. Вісник українського геральдичного товариства. N 15, березень, 1998.
 • 35.В.М. Ільїнський. До питання українського герботоврення періоду Речі Посполитої. Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. Збірник наукових праць з а матеріалами міжнародної наукової конференції (23-24 червня 1999 року), Хмельницький. 1999.
 • 36.Ільїнський В.М. Етика і естетика в стурктурі системи ступеневої підготовки вчителя початкових класів. Методичні рекоменадції та орієнтовна навчальна програма 1 освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст",- Хмельницький, 1999.
 • 37.В. Ільїнський. Українська писанка. Хмельницький. - 1999.
 • 38.В.М. Ільїнський. Геральдична символіка в рекламі (історія, проблеми і нормативно-правова регламентація) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (3-4 липня) " Підприємництво на Хмельниччині: історія і сучасність."
 • 39.В.М.Ільїнський. Загадки герба Богдана Хмельницького // Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої науково-практичної конференції. "Поділля і південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини 17 ст".
 • 40.В.М.Ільїнський. Символика города Хмельницкого // Гербовед. N 1 (39). С.97-101.
 • 41.В.Ильинский. Загадка герба Богдана Хмельницкого.// Гербовед.
 • 42.В.М. Ильинський. Герб Петра Могили // Гербовед. N 1 (39). С.84-88.- 2000 р.
 • 43.Ільїнський В.М. Культурологія у структурі системи підготовки вчителя початкових класів. Методичні рекомендації та орієнтовна робоча навчальна програма III освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст". -Хмельницький, 2000.
 • 44.В.М. Ільїнський. Герб і прапор Любара // Знак. Вісник українського геральдичного товариства. N 23, Львів.-2001.
 • 45.В.М.Ільїнський. Герб Летичіва // Знак. Вісник українського геральдичного товариства. N 24, Львів.-2001.
 • 46.В.М.Ільїнський. Про герб села Кузьмин // Кузьмин літописний. Упорядники: Байдич О.В., Грінюк Я.К. - Хмельницький,- 2001.
 • 47.В.М.Ільїнський. Шевченкіана художньої Хмельниччини. Спадщина Т.Г.Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти. //Збірник наукових статей.- Хмельницький,2001.
 • 48.В.М. Ільїнський. Герб і прапор села Олійникова слобода // Знак. Вісник українського геральдичного товариства. N 31. Львів 2003.
 • 49.В.М.Ільїнський. Символіка сіл Збрижа і Сокиринець // Знак. Вісник українського геральдичного товариства. N 33. Львів 2003.
 • 50.В.М.Ільїнський. Сучасна геральдика України: стихійність та скоординованість герботворчих процесів // Матеірали II Міжнародного наукового конгресу українських істориків "Українська історична наука на сучасному етапі розвитку" (Кам'янець-Подільський. Вересень 2003 р.); Кам'янець-Подільський, 2003.
 • 51.Ільїнський В.М. Методика викладання етики та естетики в системі ступеневої підготовки вичтеля музики, етики і естетики (начальна програма та методичні рекомендації щодо її реалізації),- Хмельницький, - 2003.
 • 52.Сучасна геральдика України: стихійність та координація герботворчих процесів. В.М.Ільїнський. Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. 2.3. Нетішин, 2003-2004 року.
 • 53.В.Ільїнський., Л.Марцонь. Теорія та історія світової і вітчизняної культури (Бібліографічний покажчик)., Хмельницький,-2004.
 • 54.В.М. Ільїнський. Герб і прапор Олевська.// Знак. Вісник українського геральдичного товариства., N 33 Львів 2004.
 • 55.В.М.Ільїнський. З історії створення державного герба Української народної Республіки (1917-1920)р) Наукові праці Кам'янець- Подільського педагогічного університету.Т. 13.кам-Под.,2004.
 • 56.Ільїнський В.М., Павлішена Л.В., Слоневська І.Б. Українська та зарубіжна культура (матеріали до семінарських занять).-Хмельницький, 2004.
 • 57.В.М.Ільїнський. Герби Красилівського та Старосинявського районів. Матеріали чотирнадцятої наукової геральдичної конференції (28-29 жовтня), Львів-2005.
 • 58.В.М. Ільїнський. Герб і прапор Волочиського району // Знак. Вісник українського геральдичного товариства. N 43, 2007.
 • 59.В.М.Ільїнський. Людина-символ у світі символів.// Педагогічна спадщина М.М.Дарманського в контексті сучасних реалій: матеріали других педагогічних читань пам'яті М.М.Дарманського (5 квітня 2007р)- Хмельницький: редакційно-видавничий відділ ХГПА,2007.
 • 60.В.М.Ільїнський. Українська ікона як засіб формування духовної культури сучасної молодої людини. //Матеріали круглого столу "Вплив культури і мистецтва на духовне формування особистості". (20 грудня)- Хмельницький, 2007.
 • 61.В.М.Ільїнський. Герби Деражнянського та Волочиського районів. Матеріали шістнадцятої наукової геральдичної конференції (12-13 жовтня). Львів, 2007.
 • 62.В.М.Ільїнський. Традиційна культура українського козацтва як засіб формування патріотичних почуттів молодших школярів // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару "Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів" (12 березня 2008 року). Хмельницький,- 2008.
 • 63.В.М.Ільїнський. Феномен козацької культури. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького: шляхом свободи до незалежної держави. // Матеріали круглого столу.- (21 лютого) Хмельницький, ін-т МАУМ,-2008.
Освещение культурологической деятельности В.М.Ильинського в научных, профессиональных и периодических изданиях
 • 1.Валентин Михайлович Ильинский: краткая биография//. Гербовед.- N 40.- М.-С. 109-110., 2004 г.
 • 2.Геральдика: Зведений бібліографічний довідник-показчик. Ч.3., НАН України, інститут історії України.-К., 1998 р.-с.26-27.
 • 3.Гнатишко Л. Між двома Бугами // Ровесник.-26 вересня. 1991 .-N 34.
 • 4.Гречило А. Герби та прапори міст і сіл України // Львів. 2004.- С. 26, 48, 76, 105,11.
 • 5.Гречило А., Савчук Ю., Зварник І. Герби міст України ( ХІУ-1 пол. XX ст.).- К., 2001.-С. 392.
 • 6.Дарманський М.М., Телячий Ю.В., Шумлянська Л.Ф. 80 років освітнього шляху. Сторінки історії Хмельницького педучилища, педколеджу, гуманітарно-педагогічного існтитуту. Хмельницький, 2001.- С.З.
 • 7.Кривошия В. Це наша історія // радянське Поділля.-13 березня.-1981.-N 54.
 • 8.Маліш П. Одна вже є, коли наступна? // Проскурів.- 25 травня.-1994.-N 12.
 • 9.Маринич Н. З бабусиної скрині // Подільські вісті.- 30 квітня.-1994. N 30.
 • 10.Маринич Н. Звіт геральдистів // Подільські вісті.- 15 червня.-2006.- N 83.
 • 11.Мельник Т.В. Орнаменті історії // Подільські вісті.29 квітня, 1992 р., N 74.
 • 12.Прокопчук В. Краєзнавство на Поділлі : історія і сучасність. К., 1995.-С.151.
 • 13.Разуваєв В. На нашому гербі - три золоті стріли // Проскурів. 25 травня, 1994 р, N 12.
 • 14.Русанівська Т. Закодована спадщина знову стає актуальною // Подільські вісті.- 26 червня.- 2001.- N 71.
 • 15.Савчук Ю. Міська геральдика Поділля. - Вінниця, 1995.-С.15.
 • 16.Слободянюк П. Культура Хмельниччини. - Хмельницький, 1995.- С. 236.
 • 17.Сметанников И. Компьютеризация украинской геральдики // Гербовед.-М.,2000.N 40.-С.109-110.
 • 18.Сметанников И. Запад-2000 // Гербовед.М., 2001. N 52.- СІ47-149.
 • 19.Сметанников И. Под знаком золотой пчельї: всероссийское геральдическое общество 1991-2005.- М.ЮОО "Лидер", 2006. 1056 с. ил., стр.-53,306,355,751,1108.
 • 20.Тарчевська В. Золота вісь великодня // Проскурів.- 26 травня.-1994.-N 12.
 • 21.Стан Т.С. Майстри декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини., ПП Заколодний М.І., 2006.
 • 22.Інформація про Всеукраїнський науково-методичний семінар "Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів." Науковий вісник Хмельницької гуманітарно-педагоігчної академії N 2 (3), 2008 р.
 • 23.Яніцька Н. Пам'ять роду - писанка.// Подільський кур'єр. N 17 (24-30 квітня 2008 року).
 • 24.Маліш П. Чи буде в Україні геральдична структура? // Проскурів, N 53-54 (6 липня 2001 року).
 • 25.Слободянюк Т. Герб - не амулет, а історія. // Подільські в істі. N 63 (7 червня 2001 року).
 • 26.Ящук І.П. Ільїнський Валентин Михайлович. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія в особах. Під ред. В.Є.Береки.Т.1. - Хмельницький. - 2006.
 • 27.Яніцька Н. Мій герб - моя візитка.// Подільський кур'єр. N 36.(4-10 вересня 2008 р.).
 • 28. Чому Україна досі без Великого Державного герба?// Подільський кур'єр. N 47 (20-26 листопада 2008 р.).
 1 АНДРУШЕВСКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
 2 БАРАНОВКА Современный герб
Флаг
 3 БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
 4 ВИНЬКОВЦЫ Современный герб
 5 ВОЛОЧИССКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
 6 ГУКОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБЩИНА Современный герб
Флаг
 7 ДЕРАЖНЯНСКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
 8 ЖВАНЕЦКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБЩИНА Современный герб
Флаг
 9 ЗБРИЖ Современный герб
Флаг
 10 ИЗЯСЛАВ Современный герб
Флаг
 11 КРАСИЛОВСКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
 12 КУЗЬМИН Современный герб
 13 ЛЕТИЧЕВ Современный герб
 14 ЛЮБАР Современный герб
Флаг
 15 ЛЮБАРСКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
 16 МЕДЖИБОЖ Современный герб
 17 МЕДЖИБОЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБЩИНА Современный герб
Флаг
 18 ОЛЕВСКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
 19 ОЛЕВСК Современный герб
Флаг
 20 ОЛИЙНЫКОВА СЛОБОДА Современный герб
Флаг
 21 РАДОСТНОЕ Современный герб
Флаг
 22 Современные армигеры Ильинский Валентин -
  Личный герб
Иващенко Владимир -
  Личный герб
 23 СОКИРИНЦЫ Современный герб
Флаг
 24 СТАРОКОНСТАНТИНОВ Флаг
 25 СТАРОСИНЯВСКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
 26 СТРУГА Современный герб
 27 Учебные заведения Детский сад №54 "Пізнайко", Хмельницкий -
  Современный герб
Детский сад №47, Хмельницкий -
  Современный герб
Хмельницкий гуманитарно-педагогический институт -
  Современный герб
Хмельницкий институт регионального управления и права -
  Современный герб
Cтрижевская общеобразовательная школа I-III степеней -
  Современный герб
 28 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Современный герб
Флаг
 29 ХМЕЛЬНИЦКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
 30 ЧЕМЕРОВЕЦКИЙ РАЙОН Современный герб
Флаг
Авторский коллектив | Литература | Статистика | Гостевая книга | Наши друзья | Плагиаторы | Военные эмблемы | Геральдические линки | Негеральдические линки | Нас поздравляют | | Иностранная геральдика
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem