Укр.
Гербів на 25.01.2021 - 4979
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Відомчі символи
Список для: Міністерство Оборони України
Штандарт Міністра оборони України
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (89813) 
(Державні символи України)
Прапор (66311) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (60669) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (50051) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (47690) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Штандарт Міністра оборони України
Штандартом Міністра оборони України є полотнище малинового кольору, на лицевій стороні якого по периметру вигаптувана золотом рамка (шириною 1/10 розміру штандарта) з вигаптуваним золотом орнаментом у вигляді стилізованих гілок калини. В кутах рамки - зображення козацьких хрестів, вигаптуваних золотом. У центрі полотнища емблема Міністерства оборони України - символ Збройних Сил України, накладений на схрещені золоті булави (розмах рамен хреста рівний 4/5 ширини полотнища). На хрест по вертикалі накладений золотий меч вістрям вгору. По краях штандарт обшитий золотою бахромою. Обидві сторони полотнища однакові. Розмір штандарта - 90 х 90 см.
Штандарт вручений Президентом України Міністру оборони України генералу армії України О.Шкідченку 5 грудня 2001 р. на урочистостях з нагоди 10-ї річниці Збройних Сил України.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

"Знак" №25 (2001р.)  Перегляд


Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem