Укр.
Гербів на 02.07.2020 - 4953
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Відомчі символи
Список для: Прикордонні війська України
Прикордонні війська України
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (88933) 
(Державні символи України)
Прапор (65504) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (59755) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (49069) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (46646) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Прикордонні війська України
Затверджений 7 серпня 2001р. рiшенням №594/2001 Указом Президента України.
Прямий рівносторонній хрест з розбіжними кінцями зеленого кольору і пружками жовтого металу. У центрі емблеми вміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого золотого кольору на синьому полі в обрамленні вінка з дубового листя жовтого металу.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

Військово-історичний альманах. - К.: Центральний музей Збройних Сил України, 2002 - Число 4. - 160 с.  Перегляд


Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem