Укр.
Гербів на 29.04.2017 - 4558
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Історична геральдика
Список для: ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (82286) 
(Державні символи України)
Прапор (59470) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (53431) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (41979) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (40021) 
(ШАБЕЛЬНЯ)Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО

Емблемою Чернiгiвського князiвства здавна вважався чорний двоголовий орел. Пiсля розпаду Київської Русi Чернiгово-Сiверська земля у XIVст. знаходилась пiд владою Великого князiвства Литовського, з початку XVIст. переходить до Московської держави, а пiсля Деулiнського перемир'я 1618р. - до Речi Посполитої.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають |
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem