Укр.
Гербів на 08.08.2020 - 4953
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Відомчі символи
Список для: Міністерство Оборони України
1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (89097) 
(Державні символи України)
Прапор (65650) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (59924) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (49248) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (46840) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України
Затверджений 17 травня 2011р.
Військові представництва дісталися Україні "у спадок" від колишнього СРСР. Ці установи представляють Міністерство оборони на вітчизняних промислових, науково-дослідних, проектних, конструкторських та інших підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, які здійснюють розроблення, виробництво, модернізацію, постачання, монтаж і ремонт продукції оборонного призначення, виконують роботи і надають пов'язані з ними послуги. Основними завданнями військових представництв є контроль якості продукції оборонного призначення, приймання її від підприємств, контроль за підготовкою підприємств до виконання визначених їм мобілізаційних завдань на особливий період та за виконанням довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки, участь у організації виконання підприємствами заходів із забезпечення режиму секретності і технічного захисту інформації.
1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України веде свою історію з жовтня 1911р., коли в Миколаєві було створено комісію з нагляду за будівництвом кораблів на Чорному морі. У 1934р. комісію перейменовано на контрольно-приймальний апарат Управління кораблебудування Військово-Морських Сил на заводі ім. А. Марті, який у 1937р. переформовано в контрольно-приймальний апарат Військово-Морського Флоту (ВМФ). У грудні 1945р. установу перейменовано в контрольно-приймальний апарат Головного управління кораблебудування ВМФ, який у 1961р. перейменували на військове представництво 1301 Міністерства оборони СРСР, а у 1971р. - на 1301 військове представництво Міністерства оборони СРСР. 1 лютого 1995р. Апарат Уповноваженого Головного управління кораблебудування ВМФ та 1301 військове представництво Міністерства оборони України було переформовано в 1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України, якому 1 червня 1999р. надано статус головного військового представництва за територіальною ознакою.
Питання про символіку військового представництва постало у зв'язку з наближенням 100-річного ювілею з дняйого заснування. Керівництво установи виступило з ініціативою створення герба, нарукавної емблеми та пам'ятного нагрудного знака. В процесі доопрацювання відповідних проектів було вирішено розробити два нагрудних знака - один для вручення під час святкування ювілею, інший же мають носити особи, які служитимуть у представництві в подальшому.
Проекти герба, нарукавної емблеми, а також пам'ятних нагрудних знаків "100 років 1301 Головному військовому представництву Міністерства оборони України" та "1301 Головне військове представництво Міністерства оборони України" затвердив заступник Міністра оборони України В. Омельянчук.
Герб представництва: щит напівскошений обабіч і напіврозтятий; у верхньому чорному полі срібна шестерня, всередині якої срібний розкритий креслярський циркуль з вимірювальною дугою, вписаний у такий же правильний п'ятикутник; у правому золотому полі покладені навхрест сині штангенциркулі; у лівому синьому полі срібний адміралтейський якір у стовп, поверх якого покладені навхрест золоті гарматні стволи та чорний снаряд у стовп. На синій стрічці під щитом девіз золотом: PRIMUM QUALIS.
Чорний колір символізує гідність і могутність, освіченість і мудрість, силу і сталість у випробуваннях. У даному гербі чорний колір також символізує зв'язок установи з військово-морським флотом та інженерно-технічною сферою діяльності. Синій колір в геральдиці символізує славу, честь і вірність. Він є одним з кольорів Державного Герба та Державного Прапора України і, таким чином, відображає державницькі устремління установи, а саме - зміцнення обороноздатності Батьківщини. Крім того, синій колір відображає переважно військово-морський напрямок діяльності військового представництва. Золото в геральдиці символізує міцність і інтелект, велич і великодушність. Золотий (жовтий) колір є також одним з кольорів Державного Герба та Державного Прапора України. Срібло в геральдиці означає чистоту і досконалість, мудрість і добру волю. Шестерня відображає машинобудівне виробництво (стосовно цього герба - виробництво озброєння), циркуль символізує дослідні, проектні та технічні розробки. П'ятикутник, що нагадує контур фортеці, уособлюєох орону, захист, а також означає знак якості продукції. Таким чином, п'ятикутник є символом "охорони якості" військової продукції. Схрещені штангенциркулі символізують контрольний та перевірочний бік діяльності військового представництва. Якір, схрещені гарматні стволи та нарізний снаряд відображають зв'язок діяльності установи з озброєнням та військовою технікою. Напис "Primum qualis" ("Якість перш за все") є девізом 1301 Головного військового представництва.
Нарукавна емблема являє собою круглий щит чорного кольору з кантом у вигляді стилізованого морського каната золотого (жовтого) кольору. Посередині зображено щит герба представництва на тлі схрещених якорів. Присутні також написи з номером представництва та його девізом.

"Знак" №54 (2011р.)  Перегляд


Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem