.
08.05.2021 - 4982
²ֲ
:
˳
.
²²Ͳ :

(90171) 
( )
(66590) 
( )
(60947) 
( )
(50358) 
()
(47992) 
()


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/geraldik/public_html/se/sl.php(3) : eval()'d code on line 525

Google

: / . . : .. , .. . . : -. 2010. 456 . : . ., ., .
1.  Ѳ
 
 
2.  ز
 
 
3.  
 
 
4.  Ҳ
 
 
5.  
 
 
6.  
 
 
7.  ˲
 
 
8.  Ͳ
 
 
9.  ²ʲ
 
 
10.  ز
 
 
11.  
 
 
12.  
 
 
13.  
 
 
14.  
 
 
15.  ײ
 
 
16.  
 
 
17.  Ͳ
 
 
18.  ò
 
 
19.  
 
 
20.  
 
 
21.  
 
 
22.  
 
 
23.  
 
 
24.  ʲ
 
 
25.  ϲ
 
 
26.  
 
 
27.  
 
 
28.  
 
 
29.  
 
 
30.  ߯
 
 
31.  ²
 
 
32.  ʲ
 
 
33.  
 
 
34.  
 
 
35.  ղ
 
 
36.  
 
 
37.  ʲ
 
 
38.  
 
 
39.  ղ
 
40.  
 
 
41.  ϲ
 
 
42.  в
 
 
43.  
 
 
44.  ٲ
 
 
 
45.  
 
 
46.  
 
 
47.  ˲
 
 
48.  
 
 
49.  
 
 
50.  
 
 
51.  ʲ
 
 
52.  
 
 
53.  ˲
 
 
54.  ʲ
 
 
55.  Ҳ
 
56.  Ѳʲ
 
 
57.  в
 
 
58.  
 
 
59.  
 
 
60.  в
 
 
61.  
 
 
62.  
 
63.  ˲
 
 
64.  IJ
 
 
65.  ϲ
 
66.  
 
 
67.  ²
 
 
68.  ²
 
 
69.  ²
 
 
70.  
 
 
71.  
 
 
72.  
 
 
73.  
 
 
74.  
 
 
75.  
 
 
76.  
 
 
77.  
 
 
78.  IJ
 
 
79.  
 
 
80.  
 
 
81.  
 
 
82.  
 
 
83.  
 
 
84.  
 
 
85.  ղ
 
 
86.  ղ
 
 
87.  Ͳ
 
 
88.  
 
 
89.  
 
 
90.  вͲ Ͳ
 
 
91.  
 
 
92.  
 
 
93.  
 
 
94.  
 
95.  
 
 
96.  
 
 
97.  ʲ
 
 
98.  ϲ
 
 
99.  
 
 
100.  в
 
101.  
 
102.  ײ
 
 
103.  
 
104.  
 
105.  
 
 
106.  ϲ
 
107.  ϲ
 
 
108.  ʲ
 
109.  
 
 
110.  
 
 
111.  Ͳ
 
 
112.  
 
 
113.  
 
114.  
 
 
115.  
 
 
116.  
  2010-2013.
  2010-2013.
117.  
 
 
118.  
 
 
119.  в
 
120.  ̲
 
 
121.  ʲ
 
 
122.  ʲ
 
 
123.  Ͳ
 
 
124.  ײ
 
 
125.  
 
 
126.  
 
 
127.  
 
128.  
 
 
129.  ʲ
 
 
130.  
 
131.  в
 
 
132.  в
 
 
133.  в
 
 
134.  Ͳ
 
 
135.  ˲
 
 
136.  
 
 
137.  в
 
 
138.  Ͳ
 
 
139.  Dzʲ
 
 
140.  ̲
 
 
141.  '
 
 
142.  
 
143.  ײ
 
 
144.  ײ
 
 
145.  Ͳ
 
 
146.  ʲ
 
 
147.  
 
 
148.  
 
 
 
149.  Ͳ
 
 
150.  
 
 
151.  
  1992-2017.
  2001-2017.
152.  
 
 
153.  
 
 
154.  
 
 
155.  
 
 
156.  
 
 
157.  IJ
 
 
158.  ʲ
 
159.  
 
 
160.  Ͳ
 
 
161.  
 
 
162.  '-IJ
 
 
163.  '-IJ
 
 
164.  '-Ͳ
 
 
165.  '-
 
 
166.  '
 
 
167.  Ͳ
 
 
168.  ˲
 
 
169.  ϲ
 
 
170.  
 
 
171.  ײ
 
 
172.  ȯ
 
 
173.  ȯ
 
 
174.  ʲֲ
 
 
175.  ʲ˲
 
 
176.  ʲ
 
 
177.  ʲ
 
 
178.  
 
 
179.  
 
 
180.  
 
 
181.  
 
 
182.  Dz
 
 
183.  
 
 
184.  
 
 
185.  
 
 
186.  
 
 
187.  Ͳ
 
 
188.  
 
 
189.  
 
190.  
 
 
191.  ز
 
 
192.  ز
 
193.  
 
 
194.  
 
195.  
 
 
196.  Ͳ
 
 
197.  
 
 
198.  
 
 
199.  ϲ
 
 
200.  
 
 
201.  
 
 
202.  ˲
 
 
203.  
 
 
204.  ̲
 
 
205.  
 
 
206.  
 
 
207.  
 
 
208.  
 
 
 
209.  ʲ
 
 
210.  '
 
 
211.  
 
 
212.  ײ
 
 
213.  
 
 
214.  
 
 
215.  
 
 
216.  
 
 
217.  
 
 
218.  ˲
 
219.  Dz
 
 
220.  
 
 
221.  
 
 
222.  
 
 
223.  
 
 
224.  
 
 
225.  
 
 
226.  
 
 
227.  
 
 
228.  ²
 
 
229.  ²
 
 
230.  ز
 
 
231.  
 
 
232.  в
 
 
233.  
 
234.  
 
 
235.  ʲ
 
 
236.  
 
 
237.  
 
 
238.  ʲ
 
 
239.  '
 
 
240.  в
 
241.  ʲ
 
 
242.  ز
 
 
243.  ˲
 
 
244.  ˲
 
 
245.  
 
 
246.  
 
 
247.  
 
 
248.  
 
 
249.  
 
 
250.  
 
 
251.  
 
 
252.  ˲
 
 
253.  ̲ò
 
254.  ̲
 
 
255.  Ͳ
 
 
256.  ˲-IJ
 
 
257.  
 
 
258.  
 
 
259.  
 
 
260.  
 
 
261.  
 
 
262.  
 
 
263.  
 
264.  ˲
 
 
265.  в
 
 
266.  Ҳ
 
 
267.  Ѳ
 
 
268.  ò
 
269.  Ͳ
 
270.  Ͳ
 
 
271.  Ͳ
 
 
272.  ʲ
 
 
273.  
 
 
274.  
 
 
275.  -
 
 
276.  
 
 
277.  
 
 
278.  -
 
 
 
279.  Ͳ
 
 
280.  
 
 
281.  
 
 
282.  
 
 
283.  
 
 
284.  IJ
  1999-2009.
285.  
 
 
286.  
 
 
287.  
 
 
288.  
 
 
289.  ί
  1998-2015.
  1998-2015.
290.  
 
 
291.  ղ
 
 
292.  
 
 
293.  
 
 
294.  
 
 
295.  
 
 
296.  
 
 
297.  в
 
 
298.  в
 
 
299.  в
 
 
300.  ʲ
 
 
301.  в
 
 
302.  
 
 
303.  вղ
 
 
304.  
 
 
305.  
 
 
306.  
 
 
307.  
 
308.  ʲ
  1991-1997.
309.  
 
 
310.  
 
 
311.  
 
 
312.  
 
 
313.  
 
 
314.  
 
 
315.  -
 
 
316.  
 
 
317.  
 
 
318.  
 
 
319.  в
 
 
320.  Ͳ
 
 
321.  
 
 
322.  ϲ
 
 
323.  
 
 
324.  IJ
 
 
325.  
 
 
326.  ˲
 
 
327.  ò
 
 
328.  
 
 
329.  
 
 
 
330.  
 
 
331.  
 
 
332.  ϲ
 
 
333.  
 
 
334.  
 
 
335.  
 
 
336.  
 
 
337.  
 
 
338.  
 
 
339.  
 
 
340.  ղ
 
 
341.  ˲
 
 
342.  Ͳ
 
 
343.  Ͳ
 
 
344.  ˲
 
 
345.  ٲ
 
 
346.  в
 
 
347.  в
 
 
348.  
 
 
349.  
 
 
350.  Ҳ
 
 
351.  
 
 
352.  Dz
 
 
353.  Ͳ
 
 
354.  
 
 
355.  Ͳ
 
 
356.  
 
 
357.  
 
 
358.  
 
 
359.  
 
 
360.  
 
 
361.  
 
362.  
 
 
363.  
 
 
364.  
 
 
365.  
 
 
366.  
 
 
367.  Ҳ
 
 
368.  ²
 
 
369.  
 
 
370.  Ͳ
 
371.  Ͳ
 
 
372.  -
 
 
373.  Ѫª
 
 
374.  Ѳ
 
375.  
 
 
376.  
 
 
377.  ˲
 
 
378.  
 
 
379.  
 
 
380.  
 
381.  '
 
 
382.  ̲
 
 
383.  
 
 
384.  
 
 
385.  
 
 
386.  
 
 
387.  
 
 
388.  
 
 
389.  -
 
 
390.  Ͳ
 
391.  
 
 
392.  
 
 
393.  
 
 
394.  
 
395.  
 
 
396.  
 
 
397.  
 
 
398.  
 
399.  
 
 
400.  
 
 
401.  
 
 
402.  Ͳ
 
 
403.  
 
 
404.  
 
 
405.  
 
 
406.  
 
 
407.  
 
 
408.  ϲ
 
 
409.  
 
 
410.  
 
 
411.  
 
 
412.  
 
 
413.  ϲ
 
 
414.  ί
 
 
415.  
 
 
416.  
 
 
417.  
 
 
418.  в
 
 
419.  ʲ
 
 
420.  ײ
 
 
421.  
 
 
422.  
 
423.  
 
 
 
424.  Ͳ
 
 
425.  Ҳ
 
 
426.  Dz
 
 
427.  ʲ
 
 
428.  ʲ
 
 
429.  ʲ
 
 
430.  
 
 
431.  
 
 
432.  
 
433.  
 
 
434.  
 
 
435.  
 
 
436.  ̲
 
 
437.  ̲
 
 
438.  ز
 
 
439.  
 
 
440.  Ҳ
 
 
441.  Ͳ
 
 
442.  
 
 
443.  
 
 
444.  
 
 
445.  
 
 
446.  ղ
 
 
447.  Ͳò
 
 
448.  Ͳ
 
 
449.  Ͳֲ
 
 
450.  Ͳò
 
 
451.  Ͳò
 
452.  Ͳò
 
 
453.  Ͳ
 
 
454.  
 
 
455.  
 
 
456.  
 
 
457.  
 
 
458.  
 
 
459.  
  1997-2013.
460.  ӯ
 
 
461.  Ͳ
 
 
462.  Ҳ
 
 
463.  
 
 
464.  
 
 
465.  
 
 
466.  
 
 
467.  ʲ
 
 
468.  Ҳ
 
469.  Ҳ
 
 
470.  
 
 
471.  
 
 
472.  
 
473.  
 
 
474.  
 
 
475.  
 
 
476.  
 
 
477.  в
 
 
478.  
 
 
479.  ̲
 
 
480.  
 
 
481.  ϲ
 
 
482.  ϲ
 
 
483.  
 
 
484.  
 
485.  
 
 
  | ˳ | |   | i i | | ii  | i i | i i |  i | |  
i i i "i".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
"". © Microsystem