Укр.
Гербів на 21.06.2021 - 4982
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Наші друзі
Список для: Ярослава Іщенко
Радянська геральдика
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (90429) 
(Державні символи України)
Прапор (66770) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (61146) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (50595) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (48171) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Радянська геральдика

Борислав
 І. м.Борислав.
 Львівська обл.
 ІІ. Опис герба.
 У зеленому полі геральдичного щита на синіх горах синя нафтова вежа, що складається з п'яти частин, на верхній її частині оранжева емблема серп і молот.
 ІІІ. Герб затверджено рішенням виконкому Бориславської міської Ради депутатів трудящих Львівської області від 19 березня 1970 р. Автор - Дмитро Олексійович Ланяк. (Переможець конкурсу. Ескіз під девізом "Борислав").
 IV. Джерела та література.
 Рішення 101 виконкому Бориславської міської Ради депутатів трудящих від 19 березня 1970 р. "Про затвердження ескізу герба м. Борислава". Заступник голови М.Антошів. 1 с. (Копія). (Архів автора).
 Лист Державного архіву Львівської області 72 від 23. 03. 1987 р. Опис герба м. Борислава. 1 с. (Архів автора).
 Львівський обласний державний архів. Ф. Р - 2084. - Оп. 2. - Спр. 505. - Арк. 25. Копія рішення 101 виконкому Бориславської міської Ради депутатів трудящих від 19. 03. 1970 р. Лист 15/148 від 13. 04. 1987 р. 1 с. (Архів автора).
 Значок із зображенням герба м. Борислав. - Колекція автора.
Донецьк
 І. м.Донецьк.
 ІІ. Опис герба.

 Традиційний давньоруський щит п'ятикутної форми пересічений сріблом і чорним кольором. У центрі щита золота рука, що тримає молот. У лівому верхньому куті щита золота п'ятикутна зірка.
 ІІІ. Герб затверджено рішенням 12/203 ІІ сесії Донецької міської Ради депутатів трудящих від 6 червня 1968 р.
 Автор - скульптор Н.А.Бринь.
 IV. Джерела та література.
 Донецький обласний державний архів: Ф. - Р-279. - оп. 4. - спр. 190. - арк. 70; - спр. 192. - арк. 162. (Опис герба м. Донецьк. Дані про затвердження).
 Донецький краєзнавчий музей: зберігається сувенірне видання рішення міськвиконкому із зображенням герба міста в кольорі. Інвентарний дс 3076. (Копії в архіві автора).
 Лист 310 директора Донецького обласного краєзнавчого музею В.Овсіннікова. Малюнок герба в кольорі. Опис. 2 с. (Архів автора).
 Румянцева В.В. І минуле й сьогодення. //Наука і суспільство. - 1988. - 4. - с. 40. (Рис. герба).
 Румянцева В.В. Історія, карбована в гербах. К., 1987. - с. 43-44.
 Значок із зображенням герба м. Донецька. - Колекція автора.
Дрогобич
 І. м.Дрогобич.
 Львівська обл.
 ІІ. Опис герба.
 У зеленому полі щита на розгорнутій книзі половина шестерні і полум'я у чаші. Під книгою дев'ять (4, 3 і 2) топки солі.(Варіант зображення - фреза і полум'я).
 ІІІ. Герб затверджено рішенням 515 виконкому Дрогобицької міської Ради депутатів трудящих Львівської області від 15 вересня 1967 р.
 Автори - В.І.Бабич і А.В.Левенець.
 IV. Джерела та література.
 Лист 80 з Дрогобицького краєзнавчого музею від 2 вересня 1995 р. (Чорно-біле зображення старого та нового гербів). 2 с. (Архів автора).
 Лист 3-21/228-3 виконкому Дрогобицької Ради народних депутатів від 02. 03. 1988 р. Опис герба м. Дрогобич. Копія рішення 515 виконкому Дрогобицької Ради депутатів трудящих від 15. 09. 1967 р. 3 с. (Архів автора).
 Соловка О. Еволюція декору герба міста Дрогобич. //П'ята наук. геральд. конф. (Львів, 10-11 листоп. 1995 р.) Зб. тез повідомлень та доповідей. - Львів, 1995. - с. 76-77.
Дубно
 І. м.Дубно.
 Рівненська обл.
 ІІ.Опис герба.
 У блакитному полі щита срібна "острога", що спирається на золотий трилист дуба, який росте із золотої корони. Середній лист завершений стилізованою оборонною баштою (вежею) Дубенського замку.
 ІІІ. Герб затверджено рішенням VII сесії Дубенської міської Ради народних депутатів Рівненської області від 4 жовтня 1991 р. В 1995 р. повернуто історичний герб.
 Автор - член Спілки письменників, художник та скульптор Микола Михайлович Тимчак.
 IV. Джерела та література.
 Виписка з протоколу рішення IV сесії Дубенської Ради народних депутатів Рівненської області від 04. 10. 1991 р. "Про герб м. Дубно". Лист 66 виконкому Дібненської Ради народних депутатів від 16. 10. 1998 р. (Архів автора).
 Терлецький Ю. Герби Дубно. - Рівне, 1994.
 Значок із зображенням герба м. Дубно. - Колекція автора.
Кам'янець-Подільський
 І. м.Кам'янець-Подільський.
 Хмельницька обл.
 ІІ. Опис герба.
 У верхній частині щита розміщено червоно-блакитний прапор УРСР із золотими серпом і молотом та золотою зіркою. У центрі щита на темно-синьому тлі золоте усміхнене сонце в 16-ти променях - давня емблема Поділля. Нижче - золоте зображення Старої фортеці - пам'ятник архітектури XII-XVIII століття та символ давньої історії міста. У нижній частині щита зображення розгорнутої книги - символ освіти, що репрезентує місто як культурно-освітній центр та частина шестерні, що характеризує місто, як промислове. Всі зображення та облямівка - золотистого кольору.
 ІІІ. Герб затверджено рішенням 265 виконкому міської Ради депутатів трудящих від 5 вересня 1967 р.
 Автор - художник Дмитро Іванович Брик.
 IV. Джерела та література.
 Лист 99 директора Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника С.Є.Баженової від 30. 07. 1990 р. Дані про герб Кам'янця-Подільського. 1 с. (Архів автора).
 Герб міста. //Прапор Жовтня. - 1967. 15 вересня.
 Вінюкова В. Герби Кам'янця-Подільського: друге читання. //Шоста наук. геральдична конф. Львів, 27-29 березня 1997 р. Матеріали. Львів, 1997. - с. 12-14.
 Савчук Ю. Міська геральдика Поділля. Вінниця, 1995. - с. 110, 111, 113.
 Савчук Ю.К. Герб Кам'янця-Подільського як джерело вивчення соціально-економічної та політичної історії міста. //Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля. Наук. зб. - Кам'янець-Подільський, 1992. - с. 225-227.
 Значок із зображенням герба м. Кам'янця-Подільського . - Колекція автора.
Кам'янка-Бузька
 І. м.Кам'янка-Бузька.
 Львівська обл.
 ІІ. Опис герба.
 У синьому полі три червоні геральдичні камені у золотих оправах у два ряди - 2:1.
 ІІІ. Герб затверджено рішенням виконкому міської Ради народних депутатів від 30 вересня 1991 р.
 Автори - історики-геральдисти Андрій Богданович Гречило і Іван Васильович Сварник.
 IV. Джерела та література.
 Гречило А. Герб і прапор Кам'янки-Бугської //Знак. Вісник УГТ. - 1998. Ч.17. - с. 4. (Чорно-біле зображення герба).
 Значок із зображенням герба м. Кам'янки-Бузької. Колекція автора.
Макіївка
 I. м.Макіївка.
 Донецька обл.
 II. Опис герба
 Блакитний (традиційний) щит із зменшеною главою , обтяженою назвою міста: "Макеевка" російською мовою золотими літерами. У центрі щита золота емблема "серп і молот", обрамлена сталевим (темно-сірим) схематичним зображенням атому вуглецю із золотими валентними зв'язками (поверхня енергетичного рівня). Під нею дата "1777" золотими цифрами.
 III. Герб затверджено рішенням 575 "Про затвердження герба м. Макіївки" виконкому Макіївської міської Ради депутатів трудящих Донецької області від 15 грудня 1971 р.
 Автор - художник. Донецького художньо-промислового комбінату Художнього фонду УРСР М. Панченко.
 IV. Джерела та література.
 Запорожец М.Я. Макеевка. - Донецьк, 1978. (Чорно-біле зображення герба м. Макіївка - на титульному листі ).
 Рішення 575 виконкому Макіївської міської Ради депутатів трудящих Донецької області від 15 грудня 1971 р. "Про затвердження герба м. Макіївки". Виписка з протоколу 25. Голова виконкому В. Гребенюк. (Копія) 1 с. (Архів автора).
 Опис герба міста Макіївка.(Виписка з протоколу 25 рішення 575 від 15 грудня 1971 р. виконкому міської Ради депутатів трудящих м. Макіївка).1 с. (Архів автора).
 Лист 66 Макіївського філіалу Донецького обласного краєзнавчого музею. Директор Г.Н. Пазинич) від 28. 06. 1998р. (Архів автора).
Миколаїв
 I. м.Миколаїв.
 II. Опис герба.

 Червоний щит із блакитною базою, обтяженою половиною золотої шестерні. У верхній частині у червоному полі, у верхньому правому куті - золота емблема "серп і молот", за нею - назва міста українською мовою: "Миколаїв". Під ними срібний вітрильник. ("Св. Миколай" - перше судно, вітрильник, парусник, побудовано на верфі м. Миколаєва), закладений на верфі р. Інгул 5 січня 1790 р. "Святий Миколай" спущений на воду 25 серпня 1790р.
 III. Герб затверджено рішенням 1/22 І сесії Миколаївського міськовиконкому від 2 березня 1969 р. 22 вересня 1997 р. старий герб відновлено. 4 жовтня 1997 р. - затверджено міськрадою.
 Автор - член Спілки художників СРСР Владислав Серафимович Козловський (1927-1989).
 IV. Джерела та література.
 Лист 137 Миколаївського краєзнавчого музею від 06. 06. 1997 р. (Опис герба). 2 с. (Архів автора).
 Лист 64 Миколаївської обласної бібліотеки ім. Чмирьова від 21 08. 1998р. (Опис герба м. Миколаїв). (Архів автора).
 Румянцева В.В. Історія, карбована в гербах. - К., 1987. - с. 40.
 Румянцева В.В. І минуле, й сьогодення. //Наука і суспільство. - 1988. - 4. - с. 40.(Чорно-біле зображення).
 Николаев: Туристская схема. //М., ГУГК. - 1989. Зображення герба. Герб Николаева. //Южная правда. - 1969. 2 апр.
 Герб нашего города. //Трибуна рабочего. 1969. 27 авг.
 Каменецкий Ф. Геральдика Причерноморья. //Трибуна рабочего. - 1982. 18сент.
 Значок із зображенням герба м. Миколаїв. Колекція автора.
Новий Роздол
 І. м.Новий Роздол.
 Львівська обл.
 ІІ. Опис герба.
 У блакитному полі щита золоте вістря, обтяжене чорним алхімічним знаком сірки, супроводжуване вгорі золотими літерами "Н" і "Р".
 ІІІ. Герб затверджено рішенням V сесії першого демократичного скликання Новороздольської міської Ради народних депутатів Львівської області від 12 червня 1991 р.
 Автор - історик-геральдист Андрій Богданович Гречило.
 ІV. Джерела та література.
 Лист виконкому Новороздольської міської Ради народних депутатів від 17. 06. 1997 р. Опис герба м. Новий Роздол. 1 с. (Архів автора).
 Значок із зображенням герба м. Новий Роздол. Колекція автора.
Сніжне
 І. м.Сніжне.
 Донецька обл.
 ІІ. Опис герба.
 Щит знижено скошений червоним та блакитним кольором. У верхній частині у червоному полі під назвою міста "Снежное" російською мовою - золотий терикон, шахтний копер, увінчаний п'ятикутною зіркою, обрамлений праворуч частиною золотої шестерні, під ними дата "1784". У нижній частині щита у блакитному полі стилізована золота сніжинка.
 ІІІ. Герб затверджений рішенням 550 виконкому Сніжненської міської Ради народних депутатів Донецької області від 20 грудня 1978 р.
 Автори - художник-оформлювач шахтнобудівного управління 7 ВО "Торезантрацит" Н.В.Дацко; головний лікар Будинку санітарної освіти В.Г.Носаль, маляр шахти "Восход" ВО "Торезантрацит" Н.І.Пілєєв.
 IV. Джерела та література.
 Рішення 550 виконкому Сніжненської міської Ради народних депутатів Донецької області від 20. 12. 1978 р. Опис герба м. Сніжне. 1 с. (Архів автора).
 Сніжненський міський державний архів. - Ф. 22. - Оп. 1. - Спр. 627, 628. - Арк. 134, 298.
 Значок із зображенням герба м. Сніжне. Колекція автора.
Тернопіль
 І. м.Тернопіль.
 ІІ. Опис герба.

 Червоний щит французької форми з блакитною главою, обтяженою написом із назвою міста золотими літерами (старослов'янським шрифтом) українською мовою "Тернопіль", і таким же зменшеним стовпом. У середині щита срібна п'ятипелюсткова квітка терену, по центру якої - червона п'ятикутна зірка із золотою емблемою "серп і молот".
 ІІІ. Герб затверджено рішенням 778 виконкому Тернопільської міської Ради народних депутатів від 29 жовтня 1982 р.
 Автори - художники П.Кукурудза і В.Садовник; опис герба І.Дуди.
 IV. Джерела та література.
 Лист 109 директора Тернопільського краєзнавчого музею В.А.Лавренюка від 21. 03. 1991 р. 2 с. Чорно-біле зображення та опис герба. (Архів автора).
 Рішення 778 Тернопільської міської Ради народних депутатів "Про герб м. Тернопіль". Завірена копія. 2 с. (Архів автора).
 Тернопіль: про назву і герби.// Тернопіль вечірній. - 1990. - 22. - 19 серп.
 Значок із зображенням герба м. Тернопіль. Колекція автора.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem