Укр.
Гербів на 18.05.2022 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Власники сучасних гербів
Гордєєви
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (95006) 
(Державні символи України)
Прапор (69827) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (64621) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (53989) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (51376) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Гордєєви
Нащадки родини Кошиців-Світлинських.
 Щит чотричасний, зi щитком. У лазуровому щитку - срiбний оглавлений перекинутий вилоподiбний хрест, супроводжуваний праворуч золотим сяючим сонцем, що сходить, лiворуч - срiбним пiвмiсяцем, оберненим рогами вправо, знизу - срiбним черепом, що лежить на перехрещених срiбних кiстках.
 У першiй чвертi головного щита на метеликовому бiлячому хутрi - двi оберенi одна до одної cрібні риби в стовп, тричi перетятi лазур'ю. В другiй, перетятiй бiлячим хутром i чорним, два понижених нитяних срiбних пояси. У третiй на чорному полi - Іоанн Євангелiст, який сидить, обернений влiво; у срiбнiй вiльнiй проламанiй частинi - срiбний алхiмiчний знак цинку. У четвертiй на метеликовому бiлячому хутрi - чорна гарпiя, армована золотом i коронована срiбною короною.
 Клейнод: срібний лицарський шолом, над яким, мiж двох чорних крил i двох рогiв, перетятих лазур'ю i срiблом - чорна кобра з каптуром, готова до бою. Бурелет лазурово-срібний.
 Пiд щитом знаходяться ланцюги домашнiх орденiв Вiчного Служiння i Великої Дiжi.
 Щитотримачi: армований золотом одуд i коронована лазуровими i бiлими квiтами русалка.
 Мантія лазурова, пiдбита горностайовим хутром.
 На бiлiй девiзнiй стрiчцi - девiз "Forsum ultra dorsum" - "Сила за спиною".
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem