Укр.
Гербів на 14.08.2022 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Відомчі символи
Список для: Заклади освіти
Хмельницький національний університет
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (95513) 
(Державні символи України)
Прапор (70132) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (64911) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (54327) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (51707) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Хмельницький національний університет
Кафедра управління персоналом економіки праці.

На зеленому щиті сова у головному уборі магістра, яка сидить на срібній відкритій книзі та на перехрещених манускриптах і авторучці-факелу, що накладені на золотий давньогрецький храм науки. У клейноді - емблема університету і стрічка з назвою кафедри. Щит оповитий золотими лаврами.
Девіз: DISCERE UT SCIRE, SCIRE UT REGERE - вчитись, щоб знати, знати, щоб управляти.
Значення герба: на підставі досягнень науки (манускрипт) та педагогіки (книга), використовуючи жагу студентів до знань (факел), підготувати мудрого (сова) грамотного (конфедератка) управлінця (авторучка), який має бути надійною опорою (колони храму) керівника організації з питань управління персоналом та економіки праці.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem