Укр.
Гербів на 12.05.2021 - 4982
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Відомчі символи
Список для: Державна податкова служба України

Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (90193) 
(Державні символи України)
Прапор (66606) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (60963) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (50373) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (48009) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Прапор
Прямокутне полотнище білого кольору із співвідношенням сторін 2:3. У верхньому лівому куті полотнища (крижі) - Державний Прапор України, а в центрі вільної половини полотнища - емблема державної податкової служби України. Зображення Державного Прапора України займає четверту частину полотнища, а діаметр емблеми державної податкової служби України дорівнює 2/5 висоти полотнища. Обидві сторони полотнища ідентичні.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem