Укр.
Гербів на 24.06.2021 - 4982
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Державні символи України
Державний герб
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (90465) 
(Державні символи України)
Прапор (66802) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (61172) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (50626) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (48202) 
(ШАБЕЛЬНЯ)

https://vintageleder.com.ua

Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Державний герб
 Стаття 20 Конституції України.
 Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
 Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.


Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem