Укр.
Гербів на 23.07.2019 - 4895
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Відомчі символи
Список для: Прикордонні війська України
Державний комітет у справах охорони державного кордону України
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (87884) 
(Державні символи України)
Прапор (64542) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (58697) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (47723) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (45507) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Державний комітет у справах охорони державного кордону України
Затверджений 7 серпня 2001р. рiшенням №594/2001 Указом Президента України.
Круглий щит малинового кольору з золотим окуттям, на тлі якого розміщено геральдичний знак Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Геральдичний знак складається з емблеми Прикордонних військ України, на тлі якої розміщено зображення ключа і двох схрещених мечів вістрям угору. Отвір ключа має форму рівностороннього хреста з розбіжними променями, а борідка - двох симетричних фортечних мурів. Зображення ключа і мечів - золоті.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

Військово-історичний альманах. - К.: Центральний музей Збройних Сил України, 2002 - Число 4. - 160 с.  Перегляд


Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem